Fyrplats/fyrskepp

Leskär

Position N 65 08, O 21 38

Tidigaste fyr 1879 Nuvarande fyr 1910 Automatiserad 1959 Avbemannad 1910

Foto

Svensk lotsplats och f.d. bemannad fyrplats med en ledfyr placerad på skäret Leskär i inloppet till Piteå, Bottenviken. Bemannad 1879-1910. I inloppet finns även kassunfyren Renöragrund. Fyrtornet är fasadbelyst.

Tjänstgöring (4)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1879-12-03 - 1882-11-17 Sandström, Jonas 1858 1936
Fyrvaktare 1883-01-08 - 1905-07-31 Thurfjell, Karl Fredrik 1856 1909
Fyrvaktare 1905-06-20 - 1909-01-11 Öqvist, Konrad Laurentius 1875 1953
Lotsbarnskolelärare 1902-01-01 - 1902-09-17 Vikander, Johanna HANNA Gravilda Nilsson 1878 1943