Årsmöte 2024

Styrelsen har tidigare kallat till ordinarie årsmöte den 23 mars 2024. 

Samtliga underlag och kallelse till årsmötet har tidigare på stadgeenligt sätt gått ut till samtliga medlemmar (Blänket 2024:1). Medlemmar har haft möjlighet att gå igenom underlaget, ställa frågor och eventuellt inkomma med motioner mm.

Det enda underlag som inte tidigare skickats ut, då det på sedvanligt sätt föredras på mötet är Valberedningens förslag, Revisorernas berättelse samt förslag till Årsavgift för kommande verksamhetsår. 

Styrelsen Svenska Fyrsällskapet

 

 

 

 

Årsmöteshandlingar 2024

Kallelse och Årsmötesagenda
Årsberättelse för 2023 inkl ekonomisk redogörelse