Program hösten 2021

Här presenterar vi utflykter och aktiviteter för hösten 2021. Ansvariga för aktiviteterna är respektive programkommitté.

Vilken programkommitté som ansvarar för respektive aktivitet framgår av aktivitetens titel. Kontakta gärna programkommittéerna via mail eller telefon för frågor och anmälan.

Progam för hösten presenteras inom kort